Akcia!  nízkoenergetický dvojpodlažný dom na kľúč "mIN 1" za cenu bytu!

4 izby, 100 m2 úžitkovej plochy + 12 m2 terasa, nízkoenergetický štandard, v  plnej výbave aj so základovou doskou, postavený za 6 mesiacov 

dom Vám postavíme za akciovú cenu 66 000 € s DPH(55 000€ bez DPH)

Nízkoenergetické domy a bungalovy na kľúč za super ceny

V spolupráci s partnermi sme pre Vás okrem nízkoenergetického domu "mIN1" rozšírili ponuku

 o vybrané projekty spoločnosti EUROLINE. Tu uvádzame zoznam nízkoenergetických domov a bungalovov

 s atraktívnymi cenami realizácie v rozpracovanostiach na kľúč a hrubá stavba. Na podrobnejšie 

preskúmanie ponúk kliknite na názov domu, prípadne použite v menu vľavo.

Zoznam ponukových rodinných domov (ceny sú uvádzané s DPH):

Nízkoenergetický dom "mIN 1" 

 • dom na kľúč alternatíva Porotherm       69 000 €
 • hrubá stavba alternatíva Porotherm      24 000 €   
 • dom na kľúč alternatíva QUAD-LOCK     78 000 € 
 • hrubá stavba alternatíva QUAD-LOCK    34 800 €   (zateplené)    

Bungalov 1070 - nízkoenergetický dom

 • dom na kľúč        44 075 €
 • hrubá stavba       19 666 €

Optimal 1039 - nízkoenergetický rodinný dom

 • dom na kľúč        90 965 €
 • hrubá stavba       45 874 €

Praktik 1115 - nízkoenergetický dom

 • dom na kľúč     138 208 €
 • hrubá stavba       59 941 €

Naša ponuka sa neobmedzuje len na vyššie uvedené domy. Vieme pripraviť bezplatnú cenovú kalkuláciu

 iných stavieb v podrobnosti na základe poskytnutých podkladov.

 

Viac tu: https://www.ekonodom.sk/hruba-stavba-bungalov-a-dom-na-kluc/

Nízkoenergetické domy a ich výhody

 

Zvyšujúce sa ceny energií nútia človeka zamyslieť sa, kde ušetriť. Riešením môže byť nízkoenergetická výstavba. Čo vlastne znamená pojem nízkoenergetický dom? Aké sú výhody a nevýhody nízkoenergetických domov? Koľko energie dokáže nízkoenergetický dom ušetriť? Oplatí sa takáto investícia? Odpovede na tieto otázky sa dozviete nižšie.

Rýchly prehľad

Cieľová skupina

Potenciálni majitelia budúcich domov a tí, ktorí chcú ušetriť

Vstupná investícia

o 10 - 15% viac ako pri klasickom dome

Doba návratnosti

spravidla 8 - 12 rokov, v závislosti od zvolených technológií

Spotreba energie

max. 50 kWh/m2/rok

 

Rozdelenie rodinných domov podľa spotreby energií na „klasický“, úsporný, „nízkoenergetický“ a „pasívny“ vychádza z celkovej spotreby, ktorá sa uvádza v kW za určitú časovú jednotku, spravidla hodinu. Výšku spotreby ovplyvňujú nasledovné náklady:

 • vykurovanie,
 • ohrev vody,
 • pranie,
 • celkové vnútorné vybavenie domu.

Okrem týchto základných energetických výdavkov ovplyvňujú spotrebu aj materiály použité pri výstavbe domu, izolácia, tepelné mosty, spôsob odvetrávania, tvar stavby a pod.

 

Rozdelenie domov podľa energetickej náročnosti

Z hľadiska ročnej spotreby energie v kWh na vykurovanie (energetickej náročnosti) možno domy rozdeliť nasledovne:

Zdroj: Interkomfort - nízkoenergetické domy

Typ stavby

Spotreba v kWh/m2 za rok

Úspora vzniká použitím

Štandardný rodinný dom

100 - 300 kWh/m2

 

Energeticky úsporný dom

max. 70 kWh/m2

 • zvýšenie tepelnoizolačných hodnôt obvodových konštrukcií
 • úsporný konvenčný vykurovací systém (radiátory)
 • orientácia okien

Nízkoenergetický dom

max. 50 kWh/m2

 • použitie masívnej tepelnej izolácie obvodového plášťa
 • orientácia okien
 • mechanické vetranie s rekuperáciou tepla
 • využitie nízkoteplotného vykurovania
 • využitie solárnych prvkov nie je nevyhnutné

Pasívny dom

max. 15 kWh/m2

 • dokonalý tepelnoizolačný obal domu
 • vzduchotesnosť obalu domu
 • využitie mechanického vetrania s rekuperáciou tepla
 • bez konvenčného vykurovania
 • využitie solárnych prvkov

Dom s nulovou spotrebou energie

max. 5kWh/m2

 

Plusový dom

vyprodukuje energie viac ako sám spotrebuje

 

Nízkoenergetický dom je stavba, ktorá je navrhnutá a zhotovená tak, aby sa pri nej dosiahli čo najnižšie náklady na energie. Nejde však len o hrubú stavbu a použité príslušné materiály, ale aj o ďalšie prvky a technológie, ktoré maximálne znižujú energetické požiadavky budovy. Oproti bežnej stavbe ide priemerne až o 75 % menšiu spotrebu.

Dôležité je umiestnenie nízkoenergetického domu, pretože už to dokáže ovplyvniť jeho vlastnosti. Pri výbere pozemku treba dbať na možnú orientáciu a oslnenie. Dôležitým aspektom je smerovanie svahu na slnečnú stranu a aj samotná poloha domu na svahu. Južné a nižšie položené chránené plochy sa vyznačujú vyššou teplotou, ako tie v dolinách a na vrcholoch kopcov. Južne orientované okná jednotlivých miestností sú najlepším riešením. Správna orientácia domu podľa svetových strán dokáže ušetriť až 15 – 20 % energií za vykurovanie.

 

Okná - najslabšia časť obálky domu

Okná sú článok v dome, a to nielen v nízkoenergetickom. Schopnosť zabrániť tepelným stratám charakterizuje tepelný odpor R [m²K/W].

Trochu teórie z fyziky

Tepelný most je časť konštrukcie budovy, kde sa výrazne mení vnútorná povrchová teplota. Ide o miesto, kde dochádza k väčším tepelným tokom ako v jeho bezprostrednom okolí. V zime býva teplota na vnútornom povrchu nižšia, ako je teplota na bežnom mieste a v lete zase naopak, na vonkajšom povrchu tepelného mosta je oproti bežnému miestu teplota vyššia. Dochádza tak k tepelnej vodivosti (priepustnosti), ktorú má konštrukcia v mieste tepelného mosta vyššiu ako na iných miestach. Tepelné mosty sa môžu vyskytovať na rôznych miestach. Tvoria sa v kútoch stien, podláh, rámov okien a dverí a pod. Tepelný most môže  vzniknúť pri zmene hrúbky stavebnej konštrukcie, alebo pri rozdielnej veľkosti vnútornej plochy tej časti konštrukcie, kde sa medzi interiérový a exteriérový materiál inštaluje izolačná vložka. Tepelné mosty vplývajú na celkovú energetickú bilanciu stavieb a môžu spôsobiť vznik zdraviu škodlivých plesní.

Tepelný odpor (R) vyjadruje tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcie. Je priamo závislý od hrúbky konštrukcie a súčiniteľa tepelnej vodivosti λ (spravidla ho udáva výrobca).
Väčšia hodnota R sa dosiahne zvýšením hrúbky konštrukcie, alebo voľbou jednotlivých materiálov konštrukcie s čo najnižšou hodnotou λ.

Tepelný odpor vyjadruje odpor 1 m² konštrukcie prestupu tepelnej energie pri rozdiele teplôt 1 K (1 stupeň). Pri viacvrstvových konštrukciách sa jednotlivé tepelné odpory sčítavajú. Tepelný odpor sa vypočíta ako priemerná hodnota z jednotlivých tepelných odporov častí stavebnej konštrukcie vrátane tepelných mostov.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ vyjadruje vlastnosť materiálu viesť teplo. Ide o hodnotu energie vo W, ktorá prejde materiálom hrúbky 1 m pri rozdiele teplôt medzi povrchmi materiálu 1 K.

 

R = d / λ [m².K.W-¹]

 

kde:
d - hrúbka materiálu (m)
λ - súčiniteľ tepelnej vodivosti materiálu (W.m-¹.K-¹)

Normou STN 73 0540 sú požadované hodnoty pre tepelný odpor stanovené takto:

Typ stavebnej konštrukcie

Novostavba - tepelný odpor R

Rekonštrukcia - tepelný odpor R

Šikmá strecha

5

3

Obvodová stena

3

2

Plochá strecha

5

3

Podlaha na teréne

1,5-2,3

1,0-1,5

Podlaha pod nevykurovaným priestorom

0,4-2,0

0,1-1,5

Podlaha nad nevykurovaným priestorom

0,4-2,0

0,1-1,0

Strop pod nevykurovaným priestorom

4,5

2,7

Stena oddeľujúca priestory s rôznou teplotou

0,4-2,0

0,1-1,0

Čím je tepelný odpor väčší, tým sú tepelné straty nižšie. Minimálny tepelný odpor celého okna, vrátane rámov, by mal mať hodnotu R 2-3. Toto kritérium spĺňajú niektoré 5-komorové a viackomorové okná s izolačným 3- alebo 2-sklom a teplotnou fóliou. Je potrebné si uvedomiť, že spravidla 5-komorové okná s 2-sklom majú tepelný odpor menší ako R 1. Pokiaľ máme okno s hodnotou R 1, tzn. že má minimálne 5-násobne väčšie tepelné straty ako ostatné časti domu. Pri nízkoenergetickom dome dosahuje táto strata až 30 %.

Hodnoty tepelného odporu pre nízkoenergetický dom

 

podlaha

R 5

steny

R 6

strecha

R 8

Kvalitná izolácia - je základ každého nízkoenergetického domu

Ak chceme zaistiť minimálne tepelné úniky, základom je kvalitná izolácia celej obálky (stien, podláh, strechy, okien, dverí, balkónov, prechodov a ďalších rizikových miest). 
Okrem tepelného odporu stavebnej konštrukcie R treba sledovať aj hodnotu súčiniteľa prestupu tepla.

Súčiniteľ prestupu tepla (U, merná jednotka W/m2 .K) udáva, aké množstvo tepla sa stráca cez 1 m2 plochy stavebnej konštrukcie pri rozdiele teplôt okolitých prostredí, tzn. medzi vonkajším a vnútorným prostredím.

Vplyv obalových konštrukcií

Tepelnoizolačné vlastnosti obalových konštrukcií budovy ovplyvňujú:

 • spotrebu energie 
 • teplotu vnútorných povrchov
 • kondenzáciu vodných pár v konštrukciách a na ich povrchoch
 • tepelnú pohodu vnútorných priestorov
 • hygienu priestorov

Tepelnoizolačné vlastnosti obalových konštrukcií sa vyjadrujú hodnotou U. Čím hrubšia je tepelnoizolačná vrstva, tým nižšia je hodnota súčiniteľa prechodu tepla U. S klesajúcou hodnotou U sa znižuje tepelná strata stavebného prvku.

Požadované hodnoty súčiniteľa prestupu tepla U (W/m2K)

   
 

Norma STN 73 0540-2

Hodnoty pre nízkoenergetický dom

Strecha

0,2

0,15

Obvodové múry

0,32

0,25

Podlahy

0,25

0,18

Okná

1,7

1,3

Normou stanovené hodnoty pre nízkoenergetické domy určujú hodnotu súčiniteľa prechodu tepla obvodovou stenou na úrovni U = 0,15 – 0, 25  W/(m2.K), čo v praxi znamená zvýšenie hrúbky tepelnej izolácie o 15 až 25 cm. Samozrejme v závislosti od druhu konštrukcie stien. Pri streche by mal mať súčiniteľ prechodu tepla hodnotu U = 0,15 W/(m2.K), čo predstavuje asi 30 cm-ovú vrstvu tepelnej izolácie.

 

Rekuperácia znižuje prevádzkové náklady domu

Aby došlo k úspore energie, je potrebné, aby bol dom čo najviac utesnený. Preto sa vyžaduje, aby mal čo najmenej otvárateľných okien. Musí však disponovať správne navrhnutým a regulovaným vetracím systémom napríklad rekuperáciou. V rámci nej sa 70 % tepelnej energie odsávaného vzduchu zachytí a cez rekuperačnú jednotku sa teplom ohrieva privádzaný čerstvý vzduch z exteriéru. Takže teplo naanumulované v dome cirkuluje s prijateľnými stratami. Rekuperácia tak šetrí náklady na vykurovanie domu najmä v zimnej sezóne. Ďalším veľkým benefitom rekuperácie je čerstvý vzduch počas celého dňa.

Účinnosť rekuperácie = účinnosť spätného získavania tepla = využitie odpadového tepla pre predohrev chladného čerstvého vzduchu

Účinnosť rekuperácie nikdy nedosiahne 100 %.

 • 0 %-ná účinnosť vyjadruje stav otvoreného okna, tzn. teplý vzduch je bez úžitku odvedený a studený čerstvý vzduch je privedený do miestnosti
 • 100 %-ná účinnosť by bola vtedy, ak by sa privádzaný vzduch ohrial od odvádzaného na jeho pôvodnú teplotu. Miestnosť by bola vetraná bez straty tepelnej energie. 

Reálna účinnosť rekuperácie sa pohybuje v rozmedzí medzi 30 až 90 %. Účinnosť nad 60 % sa považuje za dobrú, nad 80 % už za vynikajúcu.

 

Spotreba energií v nízkoenergetickom dome

Celková spotreba energií nízkoenergetického domu za rok je 2- až 6-násobne nižšia ako priemerná spotreba bežného domu.

Typ budovy

Ročná spotreba energie pre dom s plochou 150 m2

Starší dom

27.000 kWh

Nový dom

15.000 kWh

Nízkoenergetický dom

2.500 - 7.500 kWh

Aby ste mali čo najväčšie potešenie z využívania nízkoenergetického domu, uvádzame zopár zásad, ktoré prispejú k zníženiu výslednej sumy mesačných účtov za energie:

 • Architektonický a stavebný návrh musí spĺňať kritéria pre realizáciu nízkoenergetického domu.
 • Umiestnite dom s ohľadom na okolité prostredie, terén, klímu, vegetáciu, okolitú zástavbu, orientujte stavbu s ohľadom na svetové strany a solárne zisky.
 • Využívajte slnečnú energiu. Riešením sú veľké presklené, južne orientované okná a zimné záhrady. Dôležitým sprievodným opatrením je akumulácia pasívnych energetických ziskov a využívanie tienenia proti prehrievaniu budovy (viac o prehrievaní na tejto linke).
 • Zvýšte tepelnú ochranu objektu pomocou izolácie.
 • Eliminujte tepelné mosty.
 • Využite riadené vetranie a zabezpečte  vzduchotesnosť obalového plášťa.
 • Zvoľte efektívne vyhrievanie pomocou obnoviteľných zdrojov.
 • Využite rekuperáciu.
 • Zvoľte energeticky úspornú výrobu teplej vody.
 • Používanie energeticky úsporných spotrebičov a osvetlenia zníži náklady na energie.

Výhody a nevýhody nízkoenergetického domu

Každá strana má dve mince, a to platí aj tu. Pri rozhodovaní o stavbe treba zvažovať všetky predovšetkým nasledujúce stránky:

Výhody

Nevýhody

 • nižšia spotreba energie
 • úspora peňazí
 • prínos pre životné prostredie
 • zábezpeka v prípade zdražovanie cien energie
 • tepelné pohodlie
 • kratšia vykurovacie sezóna
 • ochrana proti hluku
 • energetická bezpečnosť a nezávislosť
 • zväčšenie úžitkovej plochy
 • dlhá životnosť stavby
 • vyššia počiatočná investícia, v priemere cca 10 - 15 %, závisí od zvolených technológií
 • náročnosť pri vypracúvaní dôkladného projektu stavby
 • samotná stavba musí byť zrealizovaná precízne, pretože každá chyba sa odrazí na celkovom efekte stavby
 • stavba vyžaduje neustálu kontrolu zo strany majiteľa

 

Cena nízkoenergetického domu

Cena nízkonergetického domu závisí predovšetkým od konkrétnych požiadaviek majiteľa nehnuteľnosti. Náklady sú spravidla o 10 – 15 % vyššie v porovnaní s bežným domom. Cenu zvyšuje tepelná izolácia obálky domu, kvalitnejšie okná či inštalácia technológií. Rozdiel medzi vstupnými nákladmi pri porovnaní hrubej stavby klasického domu a hrubej stavby nízkoenergetického domu je pri porovnateľných vstupných položkách symbolický. Často sa jedná hlavne o izoláciu základových pásov či zmeny profilov podktrovných konštrukcií.

Výstavba nízkoenergetického domu si vyžaduje dôkladnú predprojektovú dokumentáciu. Vyššia vstupná investícia oproti klasickému domu môže vzniknúť práve pri realizačnej fáze.V priebehu celej realizácie stavby treba tiež klásť dôraz na odborné a kvalitné prevedenie konštrukčných detailov.

 

Návratnosť investície

Návratnosť nízkoenergetického domu závisí od konkrétne zrealizovaného projektu, zvolených technológií, vnútorného a vonkajšieho vybavenia domu. Životnosť je viac ako 40 rokov a návratnosť pri zohľadnení aktuálnych cien energií je približne 8 - 12 rokov.

Nízkoenergetické domy sú určené ľuďom, ktorým cena energií, kvalita života, hygiena a životné prostredie nie sú ľahostajné. 

zdroj: www.energia.sk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

ekonoDOM

Inovecká 12
Nitra
94901

+421.0915756958